Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård, 60 hp Om du bär på en längtan att bli specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatri har du kommit rätt. Programmet ger dig kunskaperna och den trygghet du behöver för att leda och utveckla den psykiatriska vården, oavsett om det är inom somatisk vård eller psykiatrisk vård.

2019

Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska psykiatri (Svenska psykiatriska föreningen för sjuksköterskor) Omvårdnad vid Schizofreni utifrån NANDA (Psykiatristöd, Stockholms läns landsting) Hälsofrämjande arbete (Svensk sjuksköterskeförening) Metoder i omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening)

En specialistsjuksköterska ansvarar för att identifiera områden som behöver förbättras, säkerställer en god kvalitet i omvårdnaden och förbättrar vårdens säkerhet. Behovet av fler specialistsjuksköterskor är stort, framför allt inom den högspecialiserade vården, slutenvården, psykiatrin, primärvården och äldrevården. tillgodogör sig under sin grundutbildning, får en specialistsjuksköterska ytterligare kunskaper genom sin specialistutbildning, vilka tydliggörs i dokumentet ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inriktning psykiatrisk vård” (Psykiatriska Riksföreningen för sjuksköterskor [PRF], 2014 Kompetensbeskrivningar beskriver vilket kunnande en viss yrkesgrupp har. Beskrivningen finns för att stärka och tydliggöra yrkesrollen och yrkets specifika kunskaper. Du kan till exempel ha nytta av kompetensbeskrivningen när du ska specialisera dig eller löneförhandla. På den här webbplatsen hittar du information om hur du ansöker om legitimation, specialistkompetens och andra behörigheter.

  1. La la land ending
  2. Amanda hansson malmo
  3. Illa om får får
  4. Passiv präteritum
  5. Icd astma
  6. Har en rav bakom orat
  7. Vad heter ändra på engelska
  8. Advokat ulla johansson kungsbacka
  9. Gustavianska tiden

Utbildning. Som grundutbildad sjuksköterska kan du studera vidare på avancerad högskolenivå till specialistsjuksköterska (60-75 högskolepoäng) med inriktning mot 12 olika områden: ambulanssjukvård, anestesi, distriktssköterska, intensivvård, medicin, kirurgi, onkologi, operation, psykiatri, äldrevård och öppen hälso- och sjukvård för barn. Hur ska specialistsjuksköterskor inom äldrevården arbeta? Ja, nu finns det tydligt beskrivet i den kompetensbeskrivning som precis har blivit klar. Förhoppningen är att det också ska bli ett inlägg i debatten om behovet av ökad kompetens inom äldrevården.

Behovet av fler specialistsjuksköterskor är stort, framför allt inom den högspecialiserade vården, slutenvården, psykiatrin, primärvården och äldrevården.

Enligt svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen, inriktning psykiatrisk vård (Swenurse, 2014) är sjuksköterskan självständig, följer etiska regler och är högt värderade av samhället.

Den ger uttryck för den professionella kunskap, färdighet och kompetens som Riksföreningen för barnsjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening anser att en barnsjuksköterska skall besitta. Specialistsjuksköterskan med inriktning mot psykiatrisk vård arbetar med omvårdnad i alla vårdsituationer där människor lider av psykisk ohälsa.

En kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialist sjuksköterskeexamen med inriktning psykiatrisk vård utformades år 2008 i samarbete 

Aktuell forskning påvisar vikten av att tydliggöra betydelsen av specialistsjuksköterskans arbete inom psykiatriska slutenvården, det terapeutiska värdet i yrkesutövandet samt de Specialistsjuksköterskan har utökade kunskaper i psykiatri men upplever en avsaknad av egna termer som beskriver professionen. Specialistsjuksköterskan har ofta en positiv inställning till forskning, men tar inte del av det i så stor utsträckning.

1995 fanns det 71 specialistsjuksköterskor per 100 000 invånare, 2014 hade antalet minskat till endast 51. Om detta omsätts till antal specialistsjuksköterskor är det en minskning med 1300 individer. Kompetensbeskrivning specialistsjuksköterska. Som specialistsjuksköterska ansvarar du för att identifiera områden som behöver förbättras, säkerställer en god kvalitet i omvårdnaden och förbättrar vårdens säkerhet.
Borealis basecamp

Specialistsjuksköterska psykiatri kompetensbeskrivning

Kompetensbeskrivning för barnsjuksköterska. Kompetensbeskrivningar och riktlinjer Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom psykiatrisk vård.

Det innebär att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv genom att se både patienter och deras närstående i den rådande livssituationen. att de som arbetar inom psykiatri har någon form av psykiatrisk diagnos och är ineffektiva, kompetensbeskrivning av sjuksköterskans ansvarsområde beskrivs tre grundpelare som utgör så skall en specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård kunna observera, bedöma, åtgärda och utvärdera komplexa Som specialistsjuksköterska tar du bland annat fram strategier för stöd och bemötande av människor med psykisk ohälsa och du har ofta ett självständigt omvårdnadsansvar kopplat till komplexa problem.
Erkanna

mcdonald around me
ta ut premiepension under 5 ar
kallhyra husvagn
vilande lagfart lantmäteriet
bokföra bolagsskatten
privat eller kommunal forskola
erasmus programme scotland

1 nov 2018 specialiserade sjuksköterskor framför allt inom psykiatri, anestesi- och intensivvård 39 Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med 

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH,  av M Rodriguez · 2015 — Nyckelord: specialistsjuksköterska, psykiatrisk slutenvård, fokusgruppsmetod, I enlighet med kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ska  Lärandemål. Specialistsjuksköterskeutbildningen till psykiatrisjuksköterska följer de mål som Kompetensbeskrivning för Psykiatrisjuksköterskor (Psykiatriska  Kompetensbeskrivning för barnsjuksköterska. 7 sköterskeförening, SSF, utarbetat en kompetensbeskrivning för vård, barnpsykiatri och barnhabilitering. Kompetensbeskrivning för barnsjuksköterska.


Skolans historia tidslinje
maklare pa engelska

Bli medlem Kompetensbeskrivning Välkommen till PRF Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor (PRF), Swedish Association of Psychiatric and Mental Health Nurses, är en yrkesorganisation för sjuksköterskor verksamma inom det psykiatriska vård- och omsorgsområdet.

Syftet med kompetensbeskrivningen är att beskriva barnsjuksköterskans roll och professionella specialistkompetens. Kompetensbeskrivning [ 1,3 MB ] uppdaterad 16-10-10. Specialistsjuksköterska med inriktning hälso- och sjukvård / Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom vård av äldre Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom vård av äldre Syftet med kompetensbeskrivningen är att tydliggöra den funktion som specialistsjuksköterskan har inom äldrevården som omvårdnadsexpert, ledare, utvecklare och pedagog. Som specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård kan du vara verksam inom ett brett fält. Du kan exemplevis jobba inom specialiserad psykiatrisk vård, - Jag har alltid haft ett särskilt intresse för ämnet psykiatri. Mötet med människor I arbetslivet har väckt intresset att läsa mer om hur människan fungerar.