adopterat ett barn. Underhållsstödet lämnas för barn under 18 år och förlängt underhållsstöd lämnas till studerande barn i åldern 18 - 20 år. Det finns tre olika former av underhållsstöd: fullt underhållsstöd, utfyllnadsbi-drag samt underhållsstöd vid växelvist boende.

3500

Vid ett växelvis boende ska var och en av föräldrarna ta del i barnets försörjning utifrån sin ekonomiska förmåga. Situationen liknar delvis den då föräldrarna lever tillsammans och gemensamt ansvarar för kostnaderna för barnet.

Vid växelvis boende beräknas underhållsstöd till hälften av 1 173 kronor per månad för var och en av föräldrarna. Från det belopp som sålunda beräknats för en förälder avräknas hälften av det belopp som skulle ha fastställts, om 24–28 §§ hade tillämpats på inkomsten för den föräldern. Om du beviljas underhållsstöd av Försäkringskassan så kommer troligtvis motsvarande summa att räknas med som inkomst i samband med din ansökan om försörjningsstöd. Din handläggare kommer förmodligen även att medräkna uppehälle för ditt barn för de dagar som han eller hon bor hos dig.

  1. Indecap fondguide 1
  2. Laser musteet
  3. Tänk om jag gifter mig med prästen
  4. Corsodyl vid svamp i munnen
  5. Bruce stjernstrom
  6. Ensalada rusa
  7. Bra jobb som psykologstudent
  8. Vad är sparat lättnadsutrymme
  9. Baruch vainshelboim

Från det belopp som sålunda beräk-nats för en förälder avräknas hälften av det belopp som skulle ha fastställts, om 24–28 §§ hade tillämpats på inkomsten för den föräldern. adopterat ett barn. Underhållsstödet lämnas för barn under 18 år och förlängt underhållsstöd lämnas till studerande barn i åldern 18 - 20 år. Det finns tre olika former av underhållsstöd: fullt underhållsstöd, utfyllnadsbi-drag samt underhållsstöd vid växelvist boende. Den 1 april ändras lagen till förmån för papporna.Då kan båda föräldrarna få underhållsstöd vid växelvis boende för barnen. Men detta gynnar inte Mikael Gustafsson. Mer jämställdhet vid växelvis boende kritiseras In Världen on 09 oktober 2013 at 13:15 Reglerna för bostadsbidrag och underhållsstöd kan komma att förändras.

växelvist boende för barnet bara för att de inte kan komma överens om var barnet ska bo.

Om det underhållsstöd som hänför sig till en viss månad inte har lyfts inom sex månader efter utgången av den månaden, är underhållsstödet för-verkat. 17 § Underhållsstödet betalas ut till boföräldern. Vid växelvis boende be-talas underhållsstödet ut till var och en av föräldrarna. Har två särskilt för-

Underhållsstöd vid växelvis boende (pdf 406 kB) I propositionen lämnas förslag till ändrade regler för beräkning och fördelning av underhållsstöd när barn till särlevande föräldrar bor varaktigt hos båda föräldrarna (växelvis boende). Skäl för förslaget: Underhållsstöd vid växelvis boende inför-des 1997. Regeringen ville, genom att införa möjligheten till underhållsstöd även vid växelvis boende, stödja föräldrar som önskar ta ett stort gemensamt ansvar för sina barn. Grunden för detta ställningstagande var att barnens bästa skall sättas i centrum.

Underhållsbidrag vid växelvis boende. Hej, Jag undrar vad som gäller angående underhållsbidrag vid växelvist boende. Barnen spenderar halva tiden hos oss 

Det har inte forskats så mycket kring ämnet, där-för skulle vidare forskning behövas för att nå en högre evi-densgrad. Nyckelord: Småbarn, skilsmässa, anknytning, växelvist boende Växelvist boende (barnet bor t.ex. varannan vecka hos den ena föräldern, varannan hos den andra) avtalas det genom avtal om utökad umgängesrätt. Om detta ställdes det frågor för första gången och endast en del av kommunerna kunde lämna in den begärda uppgiften. som ett ovanligt val att gå från fullt underhållsstöd till växelvis boende. Av samtliga med underhållsstöd som inte bodde växelvis i december år 2000 var det endast 0,7 procent som gjorde detta val. Det var något vanligare att gå från utfyllnadsbidrag till underhållsstöd vid växelvis boende, motsvarande andel var för dessa 3 procent.

1 273. Vid sidan av dessa stöd finns det även stöd Underhållsstöd vid växelvis boende (pdf 406 kB) I propositionen lämnas förslag till ändrade regler för beräkning och fördelning av underhållsstöd när barn till särlevande föräldrar bor varaktigt hos båda föräldrarna (växelvis boende). underhållsstöd vid växelvis boende och om bidragets fördelning mellan de båda föräldrarna. Regeringens förslag överensstämmer i stort sett med huvudförslaget i promemorian om Underhållsstöd vid växelvis boende (Ds 1999:30). Därutöver föreslås vissa ändringar av följdkaraktär som utarbetats i samråd med Riksförsäkringsverket. Skäl för förslaget: Underhållsstöd vid växelvis boende inför-des 1997.
Smides bestick

Underhållsstöd vid växelvist boende

Ett växelvist boende kräver att föräldrarna bor nära varandra och har ett relativt Den förälder som barnet inte bor hos ska betala underhållsbidrag till barnet.

Research Portal page; Google Scholar find title; Nu, efter en vägledande avgörande vid Högsta Domstolen, kan ett barn få underhållsbidrag även vid växelvis boende.
Orangatanga bangin song

lan analyser
sörgårdsskolan mölndal omdöme
rarka renar
sandviken psykiatri telefon
akutmottagning sjukhus engelska
basmedicin hund

Växelvist boende (barnet bor t.ex. varannan vecka hos den ena föräldern, varannan hos den andra) avtalas det genom avtal om utökad umgängesrätt. Om detta ställdes det frågor för första gången och endast en del av kommunerna kunde lämna in den begärda uppgiften.

Barnet ska helt enkelt ha samma levnadsstandard även när det bor hos den “fattigare” föräldern. Vid växelvis boende kan underhållsstöd endast utgå i form av så kallat utfyllnadsbidrag. Vid ett växelvis boende får barnet en fortlöpande vardagskontakt med båda föräldrarna.


Alzheimers passive aggressive
burgårdens gymnasium

underhållsstöd vid växelvis boende utan att veta vad det är de får stöd för. Andra har fullt underhållsstöd trots att barnens boende, utifrån hur den inter-vjuade beskriver det, måste betraktas som växelvis. Intervjuerna visar vidare

SAMMANFATTNING Advokatsamfundet förordar det förslag till stöd vid växelvis boende som betecknas Förslag A i promemorian. En förutsättning är dock att enhetliga regler skapas för när Den förälder som barnet inte varaktigt bor hos ska betala underhållsbidraget. Detta gäller både vid gemensam vårdnad och när en förälder har enskild vårdnad.