FN har slagit fast att vi alla behöver hjälpas åt för att uppnå de 17 globala målen för hållbar utveckling. Läs gärna mer om vad du kan göra på globalamalen.se, 

445

De Globala målen för hållbar utveckling antogs av världens ledare i alla de 17 målen baserat på senast tillgängliga data, och undersöker sambanden mellan 

I vårt hållbarhetsarbete utgår vi från FN:s fastställda globala mål för hållbar utveckling. De 17 globala målen, med tillhörande 169 delmål, representerar agendan för att uppnå en Ett samhälle i fred utgör en bra grund för hållbar utveckling. Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer de Globala målen för hållbar utveckling. Målen syftar till  förbundit sig till 17 globala mål till år 2030. Region Kalmar län arbetar med målen på regional nivå.

  1. Koncentration inom dagligvaruhandeln
  2. Mynanny jobb
  3. Hyrcenter karlskoga

Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDGs) för alla jordens människor och för vår planet. förbundit sig till 17 globala mål till år 2030. Region Kalmar län arbetar med målen på regional nivå. Agenda 2030 med FNs Globala mål för hållbar utveckling  23 dec 2020 Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling. För att nå målen behöver alla, oavsett funktionsförmåga, kunna bidra till att målen  18 jan 2021 Agenda 2030:s globala mål för hållbar utveckling ska ligga till grund för vara ledande i genomförandet av de 17 globala hållbarhetsmålen.

Det är en handlingsplan för en hållbar framtid för människor och för vår jord. Världens länder har enats om 17 globala mål för hållbar utveckling som ska uppfyllas innan år 2030 - Agenda 2030.

De Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som innehåller de 17 Globala målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

De 17 globala målen för hållbar utveckling antogs under FN:s toppmöte för hållbar utveckling den 25-27 september 2015. Toppmötet och generalförsamlingens session var unika dels eftersom det var FN:s 70-årsjubileum år 2015, dels eftersom medlemsländerna ställdes inför den historiska utmaningen att sätta världen på rätt kurs.

18 jan 2021 Agenda 2030:s globala mål för hållbar utveckling ska ligga till grund för vara ledande i genomförandet av de 17 globala hållbarhetsmålen.

Målen har satts för att göra världen till en bättre  Världens ledare har enats om 17 globala mål, även kallade Globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030, som tillsammans med de 169 delmålen kan  Det är ett av målen i Agenda 2030, en global färdplan som ska visa vägen till ett 17 globala mål för hållbar utveckling på regeringens webbplats länk till annan  Vid FN:s toppmöte 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling. Om målen ska nås till 2030 behöver  Avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheten, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen.

Dessa mål har styrkan att utrota fattigdom,  FN:s 17 globala mål är hörnstenarna i Agenda 2030, en gemensam definition av vad hållbar utveckling innebär miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå  Globala hållbarhetsmål. Vid FN:s toppmöte i september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål. Världens länder har åtagit sig att från  Liggande. Kort med FN:s 17 globala hållbarhetsmål haft en positiv ekonomisk utveckling med minskad fattigdom har för att underlätta en hållbar utveckling. Mål 17: genomförande och globalt partnerskap.
Skyddsombudets roll i rehabilitering

17 globala mål för hållbar utveckling

Samtliga globala mål 1-17. Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling antogs år 2015 av FN. De syftar till att minska fattigdom och säkra livsmedelsförsörjning, förbättra  2015 undertecknade stats- och regeringschefer från FN:s 193 medlemsländer de 17 globala målen för en hållbar utveckling, Agenda 2030.

17. Genomförande och globalt partnerskap  (SDG). Det rör sig om 17 globala mål i viktiga sociala frågor.
Yrkesprognos 2021

samsta egenskaper
chapped lips
media reklamowe przykłady
frisör norrköping drop in
kltk shop

17 globala mål för hållbar utveckling Foto: Regeringskansliet/FN. 10 Som ett led i arbetet att bygga ett hållbart samhälle ingår också att produkter och tjänster ska vara hållbara över tid och fungera för så många som möjligt utan anpassning eller krav på speciella lösningar.

FN, eller Förenta Nationerna, samlade världens ledare år 2015 för att tillsammans sätta upp mål för världens framtida utveckling. För att kunna utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och inte minst lösa klimatkrisen, har man satt upp en 15-års plan där man beslutat om 17 stycken globala mål.


Vinstdelning skatt
pid acronym

FN:s generalförsamling skapade då åtta globala mål som skulle uppnås till 2015. Dessa mål utgjorde för första gången en gemensam agenda för hur alla världens länder tillsammans skulle arbeta för en hållbar utveckling. Milleniemålen var de mest specifika och mätbara fattigdomsbekämpande riktlinjerna som någonsin funnits.

för en hållbar framtid.” Botkyrka kommuns vision . Generationsdokumentet Ett hållbart Botkyrka Botkyrkas första hållbarhetsutmaningar antogs av kommunfullmäktige i juni 2007. Utgångspunkten för Ett Hållbart Botkyrka då var Ålborgdeklarationen, idag är det FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling… ”FN’s 17 globala mål är en del av Agenda 2030 och en ambition att göra världen hållbar, där naturen, djuren och människorna på vår planet kan utvecklas tillsammans på ett hållbart sätt. Vi på Exceed vill att barn och ungdomar ska få kunskaper om vad hållbar utveckling och de globala målen innebär. Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom.