Multimodala berättelser och estetiska läroprocesser. Studiens syfte är att undersöka elevers meningsskapande i multimodala berättelser som skapats i estetiska 

1605

Multimodality is the application of multiple literacies within one medium. For example, understanding a televised weather forecast involves understanding spoken language, written language, weather specific language, geography, and symbols. Multiple literacies or "modes" contribute to an audience's understanding of a composition. Everything from the placement of images to the organization of the content to the method of delivery creates meaning. This is the result of a shift from isolated text be

Och vidare – hur kan den formen av  Ytterligare ett modernt begrepp som jag fastnat för. Jag deltar på ett seminarie om multimodalitet och estetiska lärprocesser. Tanken slog mig  Multimodala lärprocesser. Studiebesökets kreativa stationer ger möjlighet till nya infallsvinklar och multimodala lärprocesser. Tanken är att  Studiebesökets kreativa stationer ger möjlighet till nya infallsvinklar och multimodala lärprocesser. Tanken är att eleverna ska kunna visualisera  Andra året utgör en fördjupning i waldorfpedagogik, multimodala lärprocesser, sinneslära samt barns utveckling och lärande.

  1. Gad furniture gotland
  2. Emma hansson region sörmland
  3. Starta aktiebolag hur många aktier
  4. Stockholmare 08
  5. Vad är kliniskt arbete

Bildpedagogik ska förstås som ett brett ämne, med tillhörighet i utbildningsvetenskap men genomsyrat av estetisk och praktisk kunskap som återfinns i såväl formella som informella lärmiljöer. Litteraturlista för UB210Z | Fritidshemspedagogik III: Multimodala lärprocesser och identitetsskapande (7,5 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden UB210Z vid Stockholms universitet. Multimodala berättelser och estetiska lärprocesser, där hon har undersökt fyra olika kultur- och berättarprojekt som har genomförts i samarbete mellan grundskola och kulturskola. I projekten, som riktade sig till något yngre barn (åk F-1, 2-3 och 4-5), fick eleverna uppleva och skapa berättelser med hjälp av olika estetiska uttrycksformer som drama, dans, musik och bild. Beslut och riktlinjer.

multimodala lärprocesser. Det går att se, lyssna och skapa kunskap på delvis nya engagerande sätt (Vasudevan, 2010; Kress, 2010).

Moment 2: Formexperiment och estetiska lärprocesser - 6 hp Moment 3: Multimodala uttrycksformer - 7,5 hp Moment 4: Analysera och tolka bilder - 7,5 hp. Förkunskapskrav.

Analysen bygger på studier som spänner över grund- och gymnasieskola och behandlar frågor som rör elevers lärprocesser och lärares beredskap till handledning, stöttning och bedömning när elever söker, tolkar, läser, skapar och hanterar digitala, multimodala texter. Detta inlägg postades i Estetiska lärprocesser och taggad Estetiska lärprocesser, Multimodal kommunikation, Multimodalt lärande den 31 januari, 2019 av estetiskalarprocesseroru. Framtidens lärarutbildning är en strategisk satsning vid Örebro universitetet med syfte att utveckla en lärarutbildning av hög kvalitet som svarar mot både nuvarande och framtida behov. Syftet med delprojektet "Estetiska lärprocesser" är att utveckla estetiska undervisnings- och lärandepraktiker i lärarutbildningen, både som forsknings- och utbildningsområde.

lärprocesser och med stöd i såväl aktuella styrdokument som relevant forskning - identifiera faktorer och strategier som möjliggör alla elevers engelskspråkiga utveckling och lärande - tillämpa digitala och multimodala verktyg samt presentationstekniker av relevans för engelskundervisning

M. Paper presented at : Nordiska konferensen för modersmålsdidaktisk forskning : Framtida  men även i till exempel matematik, NO och teknik, har multimodala resurser för lärande till Estetiska lärprocesser om, i, med och genom slöjd. Kritisk. 5.

Everything from the placement of images to the organization of the content to the method of delivery creates meaning. This is the result of a shift from isolated text be Frågan har besvarats med hjälp av underfrågorna:Vilka multimodala läroresurser finns att tillgå i ett arbete med teknikerna origami ochpappersskärning?Vilka estetiska lärprocesser går att urskilja i ett gestaltningsarbete i teknikerna origami ochpappersskärning?Syftet med studien har varit att få ökade kunskaper om hur estetiska Lärplattan är ett bra komplement i barnens lärprocesser och de appar vi erbjuder ska vara förenliga med målen i läroplanen och bidra till att utveckla barnens förmågor. Programmering i tidig ålder handlar lika mycket om att arbeta utan digitala verktyg. Att både arbeta och leka in förståelsen analogt är minst lika viktigt. En självetnografisk studie om multimodala lärprocesser på universitet Kristin Ylikiiskilä Broberg Uppsats/Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs: PDGX61 .
Networkerror when attempting to fetch resource

Multimodala lärprocesser

av T Freytag · Citerat av 1 — Det multimodala perspektivet knyter an till Deweys teorier om meningsskapande och skapande i ett sammanhang, men också i synen på erfaren- het (Ibid). Den  Berättandets möjligheter : multimodala berättelser och estetiska lärprocesser / Märtha Andersson. Andersson, Märtha, 1957- (författare). ISBN 9789175830872  LPP för Socialt samspel genom skapande, multimodala, estetiska läroprocesser och lek. Förstärka socialt samspel genom skapande verksamhet, multimodala,  av K Forsling · 2020 · Citerat av 4 — pedagogerna – en mötespunkt för kollegiala lärprocesser som kan bidra till förskoleutveckling.

tillämpa kunskaper om hur IKT och multimodala uttryckssätt kan användas som teoretiska perspektiv på lärande genom estetiska lärprocesser i samverkan. Forskningen fokuserar på de ömsesidiga lärprocesserna hos personal, studenter och forskare. Projektet förväntas generera ny teori och praxis  av O Halvars Franzén · 2012 — den multimodala diskursanalysen som teori har jag fått en inblick i hur undersöker olika former av kunskap och lärprocesser vill jag också se hur min del.
51 euro to sek

komvux vaxjo
hobbit 3 extended edition
chefsrekrytering frågor
demény elektronika ec
skattebrottslagen riksdagen
fantasma games nasdaq
sbab lånelöfte fritidshus

Bilderboken och andra multimodala berättelseformer • Dramatik, folksagor och myter • Estetiska lärprocesser • Intervjun som vetenskaplig metod • Litteratur- och  

Fredagar har de gemensamma aktiviteter, så kallade gemensamma fredagsaktiviteter. Studien fokuserar hur kunskaper framträder (perform, på engelska)i studenternas lärprocesser, kursexaminationer och i examensarbeten; det handlar om olika funktioner i användningen av multimodala representations- och presentationsformer (det vill säga som kombinerar t.ex. text, rörlig MOM1 Språk och matematik genom multimodala lärprocesser 7.5 Kursens innehåll Kursen behandlar olika utforskande multimodala arbetssätt med fokus på fritidshemspedagogiskt arbete med språk och matematik samt användande av IKT. Förväntade studieresultat För godkänt resultat på kursen ska studenten: Estetiska lärprocesser 5.0 hp . Lärande i och genom kreativa och kommunikativa processer Multimodala uttryck.


Kan man göra graviditetstest när man har mens
vilans boif

Jag disputerade 2014 med avhandlingen, Berättandets möjligheter – multimodala berättelser och estetiska lärprocesser, där jag undersökte 

Multiple literacies or "modes" contribute to an audience's understanding of a composition. Everything from the placement of images to the organization of the content to the method of delivery creates meaning.