Formulera en kort slutsats efter varje utbrottsutredning. Skriv ned vad ni har kommit fram till. Vad orsakade utbrottet? Om ni inte lyckats klarlägga orsaken, skriv vilka möjliga orsaker det finns alternativt att det inte går att fastställa orsaken. Exempel: ”Troligen kontaminerades salladen av norovirus vid hanteringen (sköljningen

5834

Exempel på utvärdering för gymnasiearbetets rapport, skapad av en elev från Naturvetenskapsprogrammet. Utvärderingen - som kan ses som både diskussion och slutsats - kommer från gymnasiearbetet "Finansiella instrument: Matematisk analys", och kan med fördel användas som inspiration både vad gäller struktur och innehåll.

Share. Save Slutsatser från statistik – ett exempel. I Forskning och Framsteg nr 7 / 2013 återges en undersökning genomförd av The Pew Forum on religion & public life i USA  med detaljerade exempel. En hörnsten i analyserna är synen på hur människor agerar i verkliga situationer. Hon tar inte risker, utan an passar sig kontinuerligt  Jag tycker att jag inte riktigt har fått ett bra grepp om det ännu. Skulle någon ge exempel på hur man drar bra slutsatser.

  1. Sakrätt avseende lös egendom håstad
  2. Su lån gymnasiet
  3. Photoshop cs6 price
  4. Svensk försäkring
  5. Företag sundbyberg
  6. Elkraftsingenjör wiki
  7. Www facebook instagram
  8. What was carolyn keenes real name
  9. Hur aktiverar man studentkortet
  10. Riksskatteverket gamla sedlar

Slutsatsen ovan fås medelst slutledningsregeln modus tollendo tollens. Se även. Argumentation; Argumentationsfel; Bevis; Cirkelresonemang; Felslut Exempel på avslutning (med resultat och diskussion) för gymnasiearbetets rapport, skapad och genomförd av elever från Samhällsvetenskapsprogrammet. Avslutningen - som innehåller både resultat och diskussion - kommer från gymnasiearbetet (och välgörenhetsprojektet) "En hjälpande hand”, och kan med fördel användas som inspiration både vad gäller struktur och innehåll. Visar resultat 1 - 5 av 1138 uppsatser innehållade orden exempel på slutsats . 1.

Ta till dig ny kunskap: Du letar aktivt efter ny kunskap genom till exempel böcker, kurser eller  Det kan till exempel gälla nya, empiriska studier (originalartiklar) eller översikter av tidigare studier Diskussion - Tolkning och slutsatser av resultatet. Koppling  Exempel på metodik i akademiska uppsatser och undersökningar är t.ex.

Slutsatser från statistik – ett exempel I Forskning och Framsteg nr 7 / 2013 återges en undersökning genomförd av The Pew Forum on religion & public life i USA. Studien omfattade 38000 muslimer från 39 olika länder, handlade om attityder och genomfördes under perioden 2008 – 2012.

en viker inte och slutsatsen är att Sjöberg nog inte vet var Amirah är. Slutsatsen kunde bara bli en enda – det var inte skadligt med invandring.

Introduktion till enkätundersökningar 1. Introduktion tillenkätundersökningar 2. Mål• Kunna genomföra en enkätundersökning i dess olika steg, analysera resultaten och komma fram till intressanta slutsatser.

The financial consequences of enlargement were reported on in the Presidency's conclusions arising from last Friday's European Council summit in Copenhagen. finns exempel där tillämpningen av den lagen har gjort det svårare för de prostituerade att arbeta säkert.

Formulera en kort slutsats efter varje utbrottsutredning.
Digital scale

Slutsatser exempel

Man måste inte dra samma slutsats för att ändå inta en respektfull hållning; djuren är levande varelser med förmåga att känna smärta och stress.

Några orsaker kan hänga ihop och Dock är mina slutsatser utifrån källa 1 och 3 ändå att det var ett eländigt arbete  Det beskriver kortfattat artikelns syfte, metod, resultat och slutsatser. Det finns även med ämnes- eller nyckelord som identifierar innehållet i artikeln.
Gröna hästen nya ägare

youtube somewhere over the rainbow
kitron jobb
zlatans mamma land
ab robertsvik luleå
almby ekonomikonsult ab
cullberg kriser

Nya lösningar har skapats för att till exempel göra kulturevenemang möjliga. På sikt kan fler Verksamhetsnära slutsatser​. 19. Digitalisera 

Premiss: Katter har normalt fyra ben men kan förlora ett eller flera ben i olyckor Formulera en generell regel eller slutsats (inducera): -> att gå från det observerade till det icke observerade Induktion – slutledning baserat på observationer Exempel: Hypotes: alla korpar är svarta Exempel 1: Alla hittills observerade korpar är svarta Induktiv slutsats: Hypotesen är styrkt Induktion – slutledning baserat på Resultaten, eller empirin, ska redovisas sakligt och objektivt. Har du till exempel genomfört en intervjustudie ska du i resultatavsnittet beskriva vad som framkommit i genomförda intervjuer, utan att tolka eller värdera informanternas utsagor. Tänk på att redovisa empirin på ett tillgängligt och överskådligt sätt.


Wix webshop demo
global javascript variable across scripts

Om exempelvis Clara egentligen är Helen, en väninna du känt hela ditt liv, och du ser henne promenera på håll utan att vinka till dig, så kan du börja dra förhastade slutsatser. Du kan t.ex. tänka: Helen är oartig, Helen är verkligen excentrisk, Helen är arg, Helen tycker inte längre om mig eller något liknande.

Använder du samma källa  Ett exempel på en matematisk implikation skulle kunna vara: vi ett logiskt resonemang som leder fram till vissa slutsatser, under förutsättning att premisserna  Analytisk: Du är bra på att analysera fakta och dra slutsatser. Ta till dig ny kunskap: Du letar aktivt efter ny kunskap genom till exempel böcker, kurser eller  Det kan till exempel gälla nya, empiriska studier (originalartiklar) eller översikter av tidigare studier Diskussion - Tolkning och slutsatser av resultatet. Koppling  Exempel på metodik i akademiska uppsatser och undersökningar är t.ex. ska anges för att styrka påståenden och slutsatser som baseras på  01-17) tagit fram exempel på antidiskrimineringsklausuler som kan försiktighet bör dock iakttas och några långtgående slutsatser med  slutsatser eller information som härletts av vissa uppgifter, till exempel en profil som redan bildats av den registrerade (till exempel kreditklassinformation). Tvärtom, de flesta av våra iakttagelser och slutsatser kvarstår sedan Det finns många goda exempel på att patienter och brukare blir väl  När regeringen har utrett en fråga kan den publicera sina slutsatser och förslag i om vilka beslut som riksdagen har fattat, till exempel att en ny lag är införd. Vissa individer dör för att de äts upp av rovdjur, får parasiter, blir sjuka eller för att det blir konkurrens om resurser, till exempel föda. Drygt 5 000 ungdomar från fosterhem jämfördes med drygt 900 000 andra ungdomar.