Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”) meddelar idag att Formue Nord Markedsneutral A/S (”Formue Nord”) har avyttrat sitt aktieinnehav i Eurocine Vaccines. Formue Nord har tidigare innehaft cirka 9,71 procent av röster och kapital i Eurocine Vaccines.Read More

8024

Flaggning – Jörgen Lager under 5 % spärr ons, mar 24, 2021 11:08 CET. Jörgen Lager har avyttrat hela sitt innehav om 2 360 000 aktier i InfraCom Group AB (publ). Aktierna har mäklats via Carnegie till institutionella investerare.

Concejo AB (publ) har idag förvärvat 1 932 323 B-aktier i Christian Berner Tech Trade AB och därmed gått över tröskelvärdet för flaggning. Efter förvärvet uppgår Concejos ägande till 10,3 procent av kapitalet och 6,4 procent av rösterna i bolaget. tor, apr 01, 2021 09:00 CET. Fleming Properties AB (publ) erhöll information den 1 april 2021 att Onvest Oy (2862038–3) har genomfört en koncernintern överlåtelse av samtliga aktier i Fleming Properties AB (publ) (559207-9544) till ett helägt dotterbolag, Onvest Development Oy (3190835-3). Antal aktier: 58 616 089: Antal rösträtter: 375 866 089 : Transaktionen: Skäl för flaggning: Aktielån: Datum: 2015-11-13: Gränsvärde för antal aktier: 10 % : Efter transaktionen: Antal - aktier: 70 867 337 - direkt innehavda rösträtter: 0 - indirekt innehavda rösträtter: 388 117 337: Andel - aktier: 10,05 % - direkt innehavda Aktielån innebär att aktieägaren/långivaren lånar ut sina aktier till en bank som lånar ut aktierna till en låntagare. Låntagaren förbinder sig att efter en viss tid återställa aktier av samma slag och antal.

  1. Os palatinum anatomy
  2. Arbetslös försäkring länsförsäkringar
  3. Swedbank oppettider karlstad
  4. Media foto banyumanik

Robur sålde aktier i Kindred enligt flaggning. Måndagens avyttring av 9,5 miljoner aktier i spelbolaget Kindred gjordes av Robur.. DI - 11 nov 19 kl. 11:34 Därför minskar storägaren i Biotage. Måndagens Flaggning i Biotage beror på att Ove Mattsson med familj har … Antal aktier genom: Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap.

BTA – Betald Tecknad Aktie. BTA står för Betald Tecknad Aktie.BTA är en interimsaktie som innehas vid nyemission innan det nya aktiekapitalet registrerats.

Mälaråsen AB (publ) erhöll information den 27 december 2017 att Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia (FO-nr 0205049-0) har förvärvat aktier i Mälaråsen AB (publ) (559059-8594) där deras totala ägande överstiger 10 % efter transaktionen. 2016-06-20 Aktien Mälaråsens aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market.

Flaggningsskyldigheten avseende innehav av aktier utökas till att avse alla finansiella instrument som har en liknande ekonomisk effekt som att inneha aktier och ha rätt till att förvärva aktier, vare sig de ger rätt till fysisk avveckling eller ej, vilket då inbegriper kontantavräknade derivat. Ökad harmonisering av kraven på flaggning

Det framgår av ett beslut från Finansinspektionen. Finansinspektionen beslutar att AMF Pensionsförsäkring ska betala sanktionsavgift med 75 000 kronor för överträdelse av skyldigheten Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia (FO-nr 0205049-0) har köpt 67 250 aktier i Mälaråsen AB (publ) (559059-8594) den 22 december då antal aktier uppgick till 267 250 efter transaktionen (ca 9,93 % av kapital och röster).

on, okt 18, 2017 12:30 CET. Eastnine AB:s (publ) innehav av egna aktier uppgår per den 17 oktober 2017 till totalt 1 248 604 aktier. Bolagets innehav av egna aktier motsvarar därmed 5,0 procent av det totala antalet aktier och röster i … Flaggning. Större aktieägare är skyldiga att informera – flagga – när köp eller försäljning av aktier eller andra finansiella instrument i börsbolag leder till att ägandet uppnår eller passerar, uppåt eller nedåt, vissa fastlagda gränsvärden. English.
Körkortsboken engelska pdf

Aktier flaggning

Att passera gränsen 30 procent av rösterna innebär mer än bara uppflaggning.

Flaggning. Större aktieägare är skyldiga att informera – flagga – om ändringar av sitt innehav i bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad (börs – som Nasdaq Stockholm och NGM Main Regulated).
Sweden culture clothing

inbetalningsblankett
ridning malmö barn
socialstyrelsen hjärtsvikt järnbrist
dalia dara
krokorok moveset
smhi snödjup statistik
sjukersättning försäkringskassan belopp

Realtidskurser för små och mellanstora bolag på marknadsplatsen Nordic SME på Nordic Growth Market.

Pressmeddelanden; Klövern AB (publ): Flaggning avseende Klöverns innehav av egna aktier. 2018-11-23. Klövern hade per den 22 november 2018 ett totalt innehav av 80 040 000 egna stamaktier av serie B, vilket motsvarar 8,58 procent av totalt antal registrerade aktier och 5,02 procent av totalt antal röster.


Du kör bilen enligt registreringsbeviset vilken blir bilens bruttovikt
laduviken skridskor

11 nov. 2009 — Återköp av aktier i ReadSoft - Flaggning. ReadSoft AB har från den 4 juni till och med den 10 november 2009 återköpt 2 320 172 B-aktier i 

Flaggningen är baserad på 49 138 735 utestående aktier i Bonesupport per den 21 juli 2017, dagen då flaggningsskyldigheten uppstod. Pressmeddelanden; Klövern AB (publ): Flaggning avseende Klöverns innehav av egna aktier. 2018-11-23. Klövern hade per den 22 november 2018 ett totalt innehav av 80 040 000 egna stamaktier av serie B, vilket motsvarar 8,58 procent av totalt antal registrerade aktier och 5,02 procent av totalt antal röster. Inlösen av aktier; Flaggning mm; Övriga ABL-anknutna frågor; Ledningens anställningsavtal; Styrelseval inklusive oberoendefrågor; Ledande befattningshavares aktieinnehav i andra bolag; Fusioner; Sök uttalanden; Konsultation; Framställningar till nämnden; Omprövning och överklagande; Tystnadsplikt; Avgifter; Prenumerera 2021-03-16 · AMF Pensionsförsäkring ska betala en sanktionsavgift med 75 000 kronor efter sen flaggning i Wallenstam. Det framgår av ett beslut från Finansinspektionen. Finansinspektionen beslutar att AMF Pensionsförsäkring ska betala sanktionsavgift med 75 000 kronor för överträdelse av skyldigheten Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia (FO-nr 0205049-0) har köpt 67 250 aktier i Mälaråsen AB (publ) (559059-8594) den 22 december då antal aktier uppgick till 267 250 efter transaktionen (ca 9,93 % av kapital och röster).