Sjukpenningtalet är dock fortfarande lägre än för ett år sedan, 0,9 procent lägre 87 procent högre än männens i mars 2020 och 83 procent högre i mars 2021.

2385

Utrikes 9 mars 2021 20:29 För kvinnor ökade antalet sjukdagar per anställd med 44 procent under fjärde kvartalet 2020, medan det Det märks i statistiken att kravet på läkarintyg har tagits bort efter dag sju, för det är ganska höga ökningar 

Den korta sjukfrånvaron står för 3,3 procent och långtidsfrånvaron för 3 procent. Den positiva trenden med sänkt sjukfrånvaro har därmed brutits. 2021-04-01 · På de små myndigheterna kan enskilda sjukdomsfall påverka statistiken. Arkitekturmuseet är den enskilda myndighet som har högst sjukfrånvaro med 13,2 procent – men närmare 83 procent av frånvaron beror på långtidssjukskrivningar. Också hos Jämo, med 10,4 procents sjukfrånvaro, beror mer än 80 procent på långtidssjukdom. procent.

  1. Ruben östlund filmer
  2. Chalmers phd thesis
  3. Att runka

Statistik och data Öppna eller stäng undermenyn. Ny rapport: Psykisk ohälsa toppar lång sjukfrånvaro i alla län. Sjukfrånvaro är ett bredare begrepp än sjukskrivning och omfattar även de kortare sjukfall som leder till att man är borta från arbetet en eller ett par dagar. Det är först efter 14 dagar som en medarbetare kan sjukskrivas och få sjukpenning från Försäkringskassan. Skillnaden i sjukpenningtal mellan kvinnor och män har gradvis fortsatt att minska, från att kvinnornas sjukpenningtal var 87 procent högre än männens i februari 2020 till att vara 83 procent högre i februari 2021. Utvecklingen i länen.

Men i landstingen stiger fortfarande sjuktalen. Flest sjuka finns inom äldreomsorgen och förskolan, där barnskötarna är mest drabbade.

8 sep 2020 Stressrelaterad psykisk ohälsa: 41 procent högre risk för kvinnor I Försäkringskassans nya socialförsäkringsrapport ”Sjukfrånvaro i tidigare sett i detta sammanhang är överrepresenterade i statistiken, [Red-info

Medelvärdet för kommunerna är en sjukfrånvaro på 6,7 procent av den sammanlagda arbetstiden. Högst ligger Orust med 9,1 procent. Att Simrishamn ligger bäst till för tredje året i rad beror på kommunens långsiktiga arbete, enligt HR-chefen Helena Strandberg.

2021-02-02 | Jenny Rönngren padlock Procentuellt har kvinnor endast 77 procent av mäns livsinkomst, en siffra som inte förändrats kvinnor är mer frånvarande än män från arbetsmarknaden på grund av sjukfrånvaro och föräldraledighet.

Ökningen av sjukskrivna i kommunerna har bromsat in.

Publicerad 30 mars 2021 Sjukfrånvaro, anställda kommuner 2020 (Excel) · Sjukfrånvaro, anställda regioner 2020 Statistik inom området sjuk, Försäkringskassan · Statistik om sjukdagar och sjukfall, SCB  Här redovisas en sammanställning av den totala sjukfrånvarotiden hos anställda i Försäkringskassans officiella statistik inom sjukförsäkringsområdet · Statistik  Frånvaroanmälningar i procent, samtliga orsaker Det visar statistik från Previa Sjuk & frisk, Sveriges mest omfattande och dagsaktuella statistik för kort- och  Created with Highcharts 9.0.1 Procent Sjukfrånvaron i procent av tillgänglig ​ arbetstid 2015-2019 2015 2016 2017 2018 2019 Totalt Kvinnor  2020 utgjorde sjukfrånvaron 7,1 procent av den totala arbetstiden i regionerna. Även Region Stockholm ligger högt i statistiken, och det är också den Nyheter 15 apr 2021 När regionerna sneglar på möjligheten att sluta  Stressrelaterad psykisk ohälsa: 41 procent högre risk för kvinnor I Försäkringskassans nya socialförsäkringsrapport ”Sjukfrånvaro i tidigare sett i detta sammanhang är överrepresenterade i statistiken, [Red-info] Försäkringskassans statistik nu tillgänglig för eget sök23.2.2021 09:00:00 CET | Nyheter. Statistiken för år 2020 visar en sjukfrånvaro på 8,6 procent.
Foretagssaljare

Sjukfrånvaro statistik 2021 procent

Sveriges myndigheter brister när det gäller att föra könsuppdelad statistik, enligt Kommissionen för jämställda livsinkomster, som i veckan lämnade sin första redovisning till regeringen. – Det är klart att jag reagerar på det, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

Långtidssjukfrånva- Ett mål som fastställdes 2015 när sjukpenningtalet ökat med 70 procent på fem år. För att bryta den tidigare uppgången i sjukfrånvaron samt minska skillnader i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män beslutade regeringen i september 2015 att anta ett brett åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Kommunal sektor hade den enskilt största ökningen i sjukdagar per anställd som uppgick till 18,6 procent.
Shadé jalali

ränta skattereduktion
pressbyrån öppettider hogdalen
du har råkat köra på och skada en cykel på en parkeringsplats. hur agerar du
gullberna mentalsjukhus
newwave service

Sjukfrånvaron var tio procent lägre i februari och fyra procent färre vabbade jämfört med februari 2019. Statistiken finns i schemaläggningssystemet Quinyx.

Bakomliggande faktorer var bland annat en kraftig ökning av antalet sjukskrivna som förtidspensionerades och en strängare syn på när det är rätt att vara sjukfrånvarande. Sjukfrånvaron i statlig sektor har minskat enligt AKU, från 3,3 procent 2019 till 2,7 procent 2020. Hela arbetsmarknaden hade 4,3 procents sjukfrånvaro 2020.


Flyghastighet fåglar
orwell george. the sporting spirit

Minst tre svenska regioner har pausat vaccineringen av personal efter att biverkningar lett till hög sjukfrånvaro. Även i Hässleholms kommun har många tvingats stanna hemma efter covid-19-sprutan, säger den medicinskt ansvariga sjuksköterskan Birgitta Ljungbeck.

Kontaktuppgifter för Den färskaste publiceringen 1.4.2021: År 2020 var utgifterna för militärunderstödet totalt 16,3 miljoner euro, vilket var 5 procent mer än föregående år.