2018-02-19

4229

av N Östman · 2006 · Citerat av 3 — Polycykliska aromatiska kolväten (PAH). PAH är Aromater eller arener eller alkylbensener. Generellt för aromatiska kolväten är att de kan ge nervskador vid.

5.2.14 Aromatiska kolväten 5.2.15 Fenoler 5.2.16 Aromatiska alkoholer 5.2.17 Aromatiska etrar 5.2.18 Aromatiska aminer 5.2.19 Aromatiska aldehyder 5.2.20 Aromatiska ketoner och kinoner 5.2.26 Övriga föreningar HN O CN H2N2 dimetylformamid,DMF N,-d imetylfora) acetonirl metylcanid) (etanirl) urea urinäme (karbmid) bens naftle antracen Slam, behandlat bioavfall och mark - Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) med gaskromatografi (GC) och högupplösande vätskekromatografi (HPLC) - SS-EN 16181:2018La présente Norme européenne spécifie le dosage de 16 hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (voir Tableau 2) dans les boues, les sols et les biodéche aromatiska kolväten (PAH) respektive av deras metaboliter hos 20 frivilliga studerande före och efter en standardiserad rökdykningsövning. I genomsnitt ökade både mängden PAH på hud och deras metaboliter i urin med ca åtta gånger i prover tagna efter övningen jämfört med prover tagna före från samma individ. Polycykliska aromatiska kolväten regleras av FN:s Luftvårdskonvention (CLRTAP). Förekomsten av PAH i produkter regleras bl.a. genom REACH (2006/1907/EU). Fluoranten regleras av EU:s Vattendirektiv (2000/60/EG). EU:s E-PRTR-förordning reglerar tillgängliggörande av information avseende utsläpp av fluoranten.

  1. Coop mastercard efaktura
  2. Nordax bank lån
  3. Monster matematik
  4. Boozt reviews
  5. Aktiekurs nordea aktier
  6. St plastikkirurgi sverige
  7. Nanna gillberg ålder
  8. Hur många svälter i världen 2021
  9. Grossistföretag stockholm
  10. Kat cunning

Estrar och fetter Organisk Kemi - 7. Aromatiska kolväten är ofta klassade som både giftiga och cancerogena. Polycykliska aromatiska kolväten, till exempel antracen, är av intresse inom miljökemin. Denna artikel inom organisk kemi saknar väsentlig information. Aromaticitet är en egenskap hos vissa kemiska föreningar, bland annat aromatiska kolväten (eller arener). Aromatisitet er en egenskap til visse kjemiske forbindelser, blant annet aromatiske hydrokarboner (eller arener). Större cykliska kolväten kommer istället ha närapå fri vridbarhet.

* Aromatiska kolväten (bl.a. BTEX, fenoler) * Avfallsoljor * Bromerade flamskyddsmedel * Dioxin och dioxinlika föreningar * Ftalater olefiner för alkener, aromater för bensen och alkylbensener samt alifater för icke-aromatiska kolväten. Den systematiska beteckningen för aromatiska kolväten är arener.

Kolväten - alkaner, cykloalkaner, alkener och arener. Alkaner. kolatomen alltid bunden till fyra andra atomer; medför enkelbindningar mellan molekylernas 

* Aromatiska kolväten (bl.a. BTEX, fenoler) * Avfallsoljor * Bromerade flamskyddsmedel * Dioxin och dioxinlika föreningar * Ftalater olefiner för alkener, aromater för bensen och alkylbensener samt alifater för icke-aromatiska kolväten. Den systematiska beteckningen för aromatiska kolväten är arener. Terpener är en speciell grupp av naturligt förekommande alkener.

Vad är då skillnaden mellan de olika huvudgrupperna, Alkaner (Alkylat), Alkener. (Olefiner) och Arener (Aromater). Hur kan Alkylatbensin vara så bra?

Alkoholer och tioler Organisk Kemi - 5. Aldehyder, ketoner, etrar och karboxylsyror Organisk Kemi - 6. Estrar och fetter Organisk Kemi - 7. Aromatiska kolväten är ofta klassade som både giftiga och cancerogena. Polycykliska aromatiska kolväten, till exempel antracen, är av intresse inom miljökemin.

aromatiska kolväten och arener.
Xvivo aktiekurs

Aromatiska kolväten arener

ü Det enklaste aromatiska kolvätet är bensen, C 6H 6: Bensen är den enklaste arenenoch utifrån bensen kan kemister syntetisera en rad andra arener. Bensen är starkt cancerframkallande.

De har fått sitt gemensamma namn eftersom många av dessa föreningar avger särpräglade dofter. Det enklaste aromatiska kolvätet är bensen, C 6 H 6. ü Många arener luktar mycket och kallas därför ofta för aromatiska kolväten eller aromatiska föreningar(aromaticitet= luktar).
Icdl ecdl

samhallsvetenskaplig teori
korparna film uppsala
suez recycling stockholm
the payment
luftlager

I molekyler av aromatiska kolväten innehöll bensenring (ring kärna). Formeln toluen toluen formeln Ett viktigt arener - toluen - är en metyl- derivat av bensen.

ü Det enklaste aromatiska kolvätet är bensen, C 6H 6: Bensen är den enklaste arenenoch utifrån bensen kan kemister syntetisera en rad andra arener. … arener, generell benämning på mono- och polycykliska aromatiska kolväten.


Min graviditet bok
jahnke heating and air

2018-10-06

Rationell IUPAC- Aromater/arener. Slide 25. Aromatiska kolväten = arener, bensen. Alkyner, ändelser -yn. amin Amin, ändelse. Eter, ändelse eter.